Ingen antydninger til nedgang i det norske M&A markedet - økt oppmerksomhet fra internasjonale investorer
Proprietary report distributed to M&A Insights subscribers 12 Aug 2019
Ingen antydninger til nedgang i det norske M&A markedet - økt oppmerksomhet fra internasjonale investorer
Copenhagen, 12 August 2019
Sammendrag:
Basert på våre analyser av 213 norske M&A transaksjoner over de siste 12 månedene, og vår analyse av 123 norske selskaper eid av private equity-fond, fant vi følgende resultater:

*Drevet av rekordlave lånerenter, Brexit, og handelskrigen mellom USA og Kina, fortsetter norske selskaper å være populære blant investorer, ettersom det er ingen indikasjon til en nedadgående trend i antall transaksjoner i 1. halvår 2019 eller forventet antall kommende transaksjoner.

*94 oppkjøp i de første 6 månedene av 2019 - 3 mer enn (rekordhøye) nivåer i 2. halvår 2018

*21 større transaksjoner i 1. halvår 2019 som var i likhet med 2. halvår 2018

*41 oppkjøp av utenlandske investorer - en 11% økning fra 2. halvår 2018

*11 oppkjøp av private equity-fond og 10 salg - samme antall som i 2. halvår 2018

*Vi har identifisert 33 private equity-eide selskaper (salgskandidater) i Norge som vi forventer å komme til salgs i markedet i nærmeste fremtid basert på deres nåværende finansielle status og hvor hvor lenge de har vært under private equity-eierskap.
Om tjenesten:
Vår M&A data innsamles daglig av Nordic Knowledge Partners dedikerte nordiske analytiker-team (som består av både nordmenn og dansker), som daglig går gjennom pressemeldinger, årsrapporter og private selskapsrapporter. Teamet loggfører mer enn 25 datapunkter per identifiserte M&A hendelse, og for øyeblikket loggføres 50-75 M&A relaterte hendelser i Norden hver uke.
Get a free copy of the full report:
Thank you! You should receive an email with a link to the report shortly - if you do not please reach to us on requests@nordicknowledgepartners.com
Oops! Something went wrong while submitting the form please contact us on requests@nordicknowledgepartners.com